działka budowlana – lokalizacja planowanego budynku; kawałek ziemi będący własnością inwestora; może być uzbrojona (ma doprowadzone sieci: prąd, woda, kanalizacja, gaz itd.) lub nie; może być objęta planem miejscowym zagospodarowania terenu lub nie – wtedy wymaga decyzji o warunkach zabudowy.

*

rzut-poziome cięcie przez budynek na wysokości 1 metra nad podłogą kondygnacji, z widokiem pionowo w dół; pokazuje położenie ścian, okien, drzwi i słupów; może też pokazywać możliwe układy wyposażenia (wanna, miska ustępowa, umywalka, zlew, kuchenka itp.) oraz umeblowania (stół, kanapa, łóżko, szafa); rzuty mogą także pokazywać  powierzchnie poszczególnych pomieszczeń.

*

przekrój-cięcie pionowe przez budynek; przekrój pokazuje charakterystyczne wysokości budynku i przestrzeni wewnętrznych; przekrój pokazuje różnice poziomów między zewnętrzem a wnętrzem budynku oraz wewnątrz budynku.

*

elewacja-pokazuje przód, tył i boki budynku; na elewacjach mogą być opisane materiały wykończeniowe oraz kolory budynku.

*

projektowanie-obmyślanie planu działań; jest szczególnym przypadkiem przygotowywania zamierzeń; przyszłe działania rzeczywiste, zewnętrzne, są w planowaniu zastępowane działaniem w postaci obserwacji i namysłu; możemy spostrzec jeszcze „w ołówku” usterki przyszłych czynności, np. ich nakładanie się w czasie lub przeciwstawne rezultaty; w ten sposób można oszczędzić wiele wysiłku unikając błędów jeszcze w toku myślenia nad projektem; projektowanie jest sposobem ekonomizacji wysiłku i usprawnienia go; projektując powinno się ułatwić życie użytkownikowi / użytkownikom ale też wytwórcy; celem projektowania jest też zwiększenie wygody, podniesienie komfortu oraz wprowadzenie pierwiastka piękna; z myślą o inwestorze i jego rodzinie architekt opracowuje założenia użytkowe domu – zbiera mnóstwo informacji na temat użytkownika / użytkowników i środowiska, w którym proces użytkowania ma przebiegać poprzez: rozmowy z inwestorem / użytkownikiem / użytkownikami, wizyty na działce, analizę szerszego kontekstu miejsca: historia miejsca, charakter miejsca, sąsiedztwo, ukształtowanie terenu itd.

projektowanie to także proces porządkowania polegającego na wydzielaniu z bezkresu przestrzeni obszaru ładu i pozostawianiu bezładu poza jego granicami; ład w przestrzeni jest odbiciem ładu wytworzonego w ludzkim umyśle.   

*

projekt koncepcyjny- pokazuje pomysł budynku oraz wyjaśnia jego ogólny układ; składają się na niego rzuty, przekroje, elewacje, widoki bryły, model komputerowy lub makieta fizyczna, schematy / diagramy; projekt koncepcyjny opracowywany jest na zlecenie i dla inwestora; uwzględnia jego wytyczne, wymagania, potrzeby i marzenia; odnosi się do warunków lokalizacji / uwzględnia cechy działki, lokalne regulacje dotyczące kształtowania przestrzeni oraz prawo budowlane i warunki techniczne;  architekt przedstawia projekt koncepcyjny inwestorowi i jest otwarty na jego sugestie i uwagi; projekt koncepcyjny często opracowywany jest wariantowo w celu odkrycia i pokazania możliwości zabudowy / potencjału działki;  projekt koncepcyjny daje odpowiedzi na pytania: jak może być?, jak powinno być? Dobry projekt koncepcyjny podkreśla (wykorzystuje) zalety działki a osłabia (niweluje) jej wady; projekt koncepcyjny jest materiałem wyjściowym dla projektu budowlanego;

*

projekt budowlany- zawiera zbiór uzgodnień i opracowań przedprojektowych oraz projektowych różnych branż; jest opracowywany w oparciu o ścisłe wytyczne oraz prawo budowlane i warunki techniczne zgodnie z wiedzą i sztuką przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisane do odpowiednich izb zawodowych; jest składany do właściwego urzędu, jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę / rozbudowę / przebudowę; na jego podstawie wydawana jest decyzja o pozwoleniu na budowę;  przy niewielkich rozmiarach i małym skomplikowaniu projektowanego obiektu projekt budowlany może służyć do wznoszenia budynku; przy budynkach o większych rozmiarach i bardziej złożonych do wzniesienia obiektu niezbędny jest projekt wykonawczy;

*

projekt wykonawczy- zawiera dokładne, szczegółowe instrukcje jak i z czego budynek i jego poszczególne części mają być wykonane i złożone; w jego skład wchodzą: zwymiarowane i opisane rysunki ogólne i szczegółowe (detale); zestawienia; opisy; karty produktów (np. podzespołów i urządzeń instalacyjnych)

Spośród wszystkich rysunków, które kreślą architekci, największe upodobanie znajduję w rysunkach wykonawczych. Rysunki wykonawcze są drobiazgowe i rzeczowe. Skierowane do fachowców, którzy nadają materialny kształt wymyślonemu obiektowi, są wolne od skojarzeniowej reżyserii graficznego przedstawienia. Nie starają się przekonywać i zjednywać, jak czynią to rysunki projektowe. Cechują je pewność i otucha. Jak gdyby mówiły: „Właśnie tak będzie”.  Peter Zumthor

*

dom-  jest warunkiem koniecznym prawidłowego rozwoju człowieka, jest także czynnikiem bardzo silnej identyfikacji człowieka z najbliższymi ludźmi i najbliższą przestrzenią; szczególnie ważną funkcję pełni dom w życiu małego dziecka;

dom stanowi złożony zespół rzeczy, funkcji i wartości wzajemnie ze sobą powiązanych; zgromadzone w czterech ścianach rzeczy, nawet przypadkowe, nabierają znaczeń dzięki powiązaniom w jakie wchodzą;

sposób uporządkowania rzeczy, funkcji i wartości jest formą kultywowanej tradycji rodzinnej; ingerencja w ten porządek jest odbierana jako naruszenie intymnej sfery życia człowieka;

oddzielone miejsce w najmniejszym domu jest warunkiem dobrego samopoczucia;

(Piotr Bogdanowicz „człowiek i przestrzeń”)

 

"Doświadczenie domu jest zbudowane z konkretnych czynności: gotowania, jedzenia, spotykania się, czytania, przechowywania, spania, czynności intymnych – nie z elementów wizualnych. Z budynkiem się spotykamy; zbliżamy się do niego, stawiamy mu czoła, odnosimy do naszego ciała, przemieszczamy się po nim, wykorzystujemy go z myślą o innych rzeczach. Architektura inicjuje, kieruje i organizuje zachowania i ruch. Budynek nie jest celem samym w sobie; obejmuje, artykułuje, strukturyzuje, nadaje znaczenie, tworzy relacje, oddziela i łączy, ułatwia i zakazuje. W rezultacie podstawowe doświadczenia architektoniczne wyrażają się poprzez czasowniki, a nie rzeczowniki. W związku z tym autentyczne doświadczanie architektury składa się ze zbliżania się i konfrontowania z budynkiem, a nie z formalnego podziwiania jego fasady, z aktu wejścia do środka, a nie z wizualnego projektowania drzwi; z zaglądania lub wyglądania przez okno, a nie z samego okna ujętego jako materialny obiekt; wreszcie z przebywania w przestrzeni ciepła, a nie paleniska czy kominka jako zaprojektowanego przedmiotu. Przestrzeń architektoniczna jest przestrzenią zamieszkaną, a nie przestrzenią fizyczną, a przestrzeń zamieszkana zawsze wykracza poza geometrię i to, co daje się zmierzyć."

Juhani Pallasmaa, Oczy skóry

*

Nie chciałbym mieszkać w klockowatym domu z wieloma małymi pokojami. Wolałbym raczej mieszkać na ławce w Hyde Parku.
Zbudowałbym prosty, ale bardzo duży dom, aby móc robić w nim cokolwiek zechcę. (tak jak robią Japończycy w swoich domach - zmieniając coś od czasu do czasu)

Ludwig Mies van der Rohe o domu dla siebie

*

 W większej przestrzeni ma się więcej swobody, więcej możliwości niż na mniejszej. Większa przestrzeń daje mieszkańcom więcej opcji i przez to jest łatwiejsza do życia.

Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal  

*

architektura- dobra architektura może podnieść jakość twojego życia;

*

architekt

Architekt powinien się starać przede wszystkim o to, by budowle były wykonane zgodnie z ustalonymi zasadami proporcji. Skoro się je ustali i na podstawie obliczeń opracuje symetrie, wtedy należy rozumnie i zgodnie z warunkami lokalnymi, przeznaczeniem budowli i jej wyglądem wprowadzić takie zmiany przez dodanie lub usunięcie pewnych elementów, aby budowla wydawała się dobrze ukształtowana i żeby jej wygląd nic nie pozostawiał do życzenia. (…) To zaś osiąga się dzięki pomysłowości, nie zaś wyłącznie dzięki wiedzy.  

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, fragment Księgi VI, Warszawa, 1956, tłum. T. Kumaniecki, za: człowiek i przestrzeń, P. Bogdanowicz

*

wybór architekta

"Kiedy już jesteś pewny(a), że potrzebny ci budynek musisz znaleźć architekta. Twój architekt powinien mieć intuicyjne wyczucie współgrania budowli ze środowiskiem oraz domu z zamieszkiwaniem. Wybierz architekta, który planuje dla użyteczności, trwałości i piękna. Użyteczność uwzględnia praktyczność we wszystkich jej postaciach (przestronna, jasna kuchnia, dobrze przewietrzana, łatwo dostępna pralnia) ale największy pożytek to posiadanie przestrzeni, w której jest miejsce na rozwój duchowy. Twój dom czy miejsce pracy jest twoją świątynią, azylem dla twojego ducha, twoją osobistą nienaruszalną przestrzenią i tak powinno się ją odczuwać. Twoje budowle wyrażają ciebie, upewnij się zatem, że mówią to, co chcesz, żeby mówiły."     

Richard Buckminster Fuller

*

minimalizm

szlachetne ograniczenie

eliminacja wszystkiego, co nieistotne

atmosfera harmonii, proporcja, równowaga

s.lab architektura tomasz sachanowicz

t: 601 430 414              @:   s.lab@op.pl

ul. Wielkopolska 37/9,  70-450 Szczecin

nip: 821 211 42 44            nr konta: 85 1020 4795 0000 9402 0281 9241

architekt szczecin * architekt zachodniopomorskie * architekt police * architekt stargard * architekt gryfino * architekt goleniów * architekt świnoujście * architekt kamień pomorski * architekt wisełka * architekt międzyzdroje * architekt dobra * architekt bezrzecze * architekt mierzyn

copyright by s.lab architektura tomasz sachanowicz 2017