Muzeum Wyspiańskiego

miejsce: Kraków

data: 2019

klient: Muzeum Narodowe w Krakowie

współpraca: M. Modelewski, J. Gołębiewski, P. Matacz + Izomorfis P. Fiuk

status: koncepcja konkursowa

 

Parking wielopoziomowy w kamienicy

miejsce: Łódź

data: 2018

klient: Urząd Miasta Łodzi

status: koncepcja konkursowa

Hala Sportowa przy szkole podstawowej

miejsce: Warszawa, Praga-Północ

data: 2018

klient: Urząd Dzielnicy Praga-Północ

status: koncepcja konkursowa

Miejska Biblioteka Publiczna

współpraca: A. Kobyłka-Sachanowicz, K. Kołaczko, M. Kolińska

miejsce: Szczecin

data: 2018

klient: mbp Szczecin

status: koncepcja konkursowa

Muzeum Książąt Lubomirskich

współpraca: M.Modzelewski

miejsce: Wrocław

data: 2018

klient: Ossolineum / Wrocław

status: koncepcja konkursowa

Zagospodarowanie terenu Śródodrza / Łasztowni

współpraca: J.Gołębiewski, A.Pukalski, A.Kmieć, M.Modzelewski, P.Matacz

miejsce: Szczecin

data: 2017

klient: Miasto Szczecin

status: koncepcja / wizja urbanistyczno-architektoniczna / projekt wyróżniony w konkursie międzynarodowym

uwagi: 'Praca otrzymuje wyróżnienie za niezwykle inspirującą ideę wzniesienia na wyspach śródodrza EKODZIELNICY. Idea ta będzie mogła być mocnym impulsem rozwojowym dla inwestowania i stabilnego rozwoju rejonu Łasztowni. Połączenie tej idei z zawartym w pracy pomysłem ekonomicznego koła zamachowego dla inwestowania w postaci ulg dla firm innowacyjnych oraz artystów lokujących swe działalności na wyspach śródodrza, stwarza realną szansę nie tylko na zaistnienie trwałego trendu inwestycyjnego na tym terenie, ale i na powstanie oryginalnej dzielnicy. Będzie ona modelowym przykładem dzielnicy ekologicznej funkcjonującej w modelu zrównoważonego rozwoju, która stać się może zarówno kolejną atrakcją turystyczną Szczecina, jak i poligonem badawczym. Jednocześnie "zaludniona" osobami kreatywnymi będzie połączeniem swego rodzaju lokalnej "doliny krzemowej" i dzielnicy artystycznej bohemy o niegasnącym potencjale.'

Dom na długą i wąską działkę

miejsce: woj. wielkopolskie

data: 2017

klient: prywatny

status: koncepcja / projekt w opracowaniu

Kamienica mieszkalna z usługami w parterze

miejsce: Łódź

data: 2017

klient: Miasto Łódź

status: koncepcja na konkurs "Współczesna kamienica łódzka" edycja 2, nagroda Architekta Miasta Łodzi

uwagi: 'Za twórcze podejście do zadanego tematu konkursowego i trafne zinterpretowanie historycznej architektury. Zaproponowane rozwiązania architektoniczno-plastyczne ściśle odnoszą się do ważnego okresu w architekturze, czyli modernizmu lat 20. i 30. Ponadto praca otrzymała wyróżnienie za

uwzględnienie klasycznych zasad kształtowania fasad, świadome kształtowanie przestrzeni parteru pod lokale usługowe, ciekawie rozwiązane przestrzenie mieszkalne, a także za interesujące zwieńczenie dwóch pierzei ulic Sienkiewicza i Orlej.'

Centrum Aktywności Lokalnej

współpraca z: A. Górski, M. Strzelczuk

miejsce: Szczecin Podjuchy

data: 2017

klient: Miasto Szczecin

status: projekt konkursowy

Hotel z zapleczem rekreacyjnym

miejsce: Międzyzdroje

współpraca z: S. Bielenis / Bielenis Architektura

data: 2017

klient: prywatny

status: koncepcja wybrana do realizacji

Przebudowa mieszkania w kamienicy

miejsce: Szczecin

data: 2017

klient: prywatny

status: zrealizowana

informacja: projekt budowlany obejmował zmianę lokalizacji kuchni, likwidację jednej z łazienek, wyburzenie części ściany nośnej w celu połączenia kuchni z jadalnią, wymianę wszystkich instalacji, wymianę okien, zamurowanie otworów drzwiowych itd.

Zagospodarowanie fragmentu Alei Jana Pawła II

miejsce: Szczecin

data: 2017

klient: Miasto Szczecin

status: projekt konkursowy

współpraca: M. Piskała, A. Górski

Kościół na osiedlu Nowe Żerniki

miejsce: Wrocław

data: 2016

klient: Miasto Wrocław

status: projekt konkursowy

Karty do gry Architektura w Szczecinie

miejsce: Szczecin

data: 2014-2016

klient:

status: projekt zrealizowany

więcej: http://architektura-w-szczecinie.blogspot.com/2017/08/karty-architektura-w-szczecinie.html

Dom z budynkiem gospodarczym

miejsce: Zatoń Dolna

współpraca z: S.Bielenis / Bielenis Architektura

data: 2016

klient: prywatny

status: projekt koncepcyjny

Przebudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec

współpraca: A. Kobyłka-Sachanowicz /Kolorama, S. Bielenis / Bielenis Architektura

miejsce: Szczecin, Park Kasprowicza

data: 2015

klient: Miasto Szczecin

status: projekt wyróżniony w konkursie międzynarodowym

uwagi: 'Wyróżnienie dla pracy (...) przyznano za twórczy i oryginalny głos w dyskusji o istocie amfiteatru jako takiego i konieczności bądź nie zadaszania takiego obiektu. Sąd Konkursowy zwrócił również uwagę na zastosowane szczególnie na I etapie konkursu nowatorskie podejście do zagadnienia mobilności w architekturze.'

Nowe centrum Rokietnicy, wariant 3

współpraca: A. Kobyłka-Sachanowicz /Kolorama

miejsce: Rokietnica

data: 2015

klient: gmina Rokietnica

status: projekt koncepcyjny

Plac Zwycięstwa

współpraca: S.Bielenis, M.Boderek

miejsce: Słupsk

data: 2015

klient: Miasto Słupsk

status: projekt konkursowy

Panteon-Mauzoleum Ofiar Zbrodni Komunistycznych na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach

współpraca: Bielenis Architektura / S.Bielenis, J.Borek

miejsce: Warszawa

data: 2015

klient: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

status: projekt konkursowy

Adaptacja Elewatora Ewa na siedzibę Teatru Współczesnego

miejsce: Szczecin

data: 2014

klient: społeczność miasta Szczecin

status: projekt teoretyczny

Przebudowa mieszkania w kamienicy z lat 30-tych XX wieku

miejsce: Szczecin

data: 2014

klient: prywatny

status: zrealizowany

współpraca: Kolorama Anna Kobyłka /wnętrza

Museum Guggenheim Helsinki

współpraca: Projektor Architekci / S.Bielenis, J. Borek

miejsce: Helsinki, Finlandia

data: 2014

klient: Guggenheim Foundation, Miasto Helsinki

status: projekt na konkurs międzynarodowy

Osiedle Giżynek

współpraca: Projektor Architekci / S.Bielenis

miejsce: Stargard Szczeciński

data: 2014

klient: Miasto Stargard

status: wyróżnienie równorzędne w konkursie ogólnopolskim

uwagi: 'Praca wyróżniona za dojrzałą i spójną propozycję ukształtowania osiedla w oparciu o ortogonalną siatkę ulic tworzącą konsekwentny kwartałowy układ całego założenia. Zasadza się on w czytelnej zwartej kompozycji przestrzennej. Sąd docenił trafny wybór skali podziałów kwartałowych, adekwatnej do skali miasta. Przy pewnych – zdaniem Sądu – mankamentach jak na przykład: nie do końca zdefiniowany i rodzący szereg niedogodności planistycznych i użytkowych pomysł kreowania przestrzeni publicznej w formie „zielonej pętli”.'

Plac Piłsudskiego

współpraca: Projektor Architekci / Z. Sprogis, S.Bielenis

miejsce: Wrocław

data: 2013

klient: Miasto Wrocław

status: 3 nagroda w konkursie ogólnopolskim

uwagi: 'pracę jury doceniło za wykorzystanie możliwości tkwiących we współczesnej technice i technologii dla stworzenia wnętrza o charakterze zmieniającym się stosownie do pór roku i potrzeb użytkowników.'

Dom z sauną

współpraca z: Projektor Architekci / S.Bielenis

miejsce: Wisełka

data: 2013

klient: prywatny

status: zbudowany

Plac Wolności

współpraca: Projektor Architekci / S.Bielenis, P. Kulesza, K. Sobczak

miejsce: Nowogard

data: 2013

klient: Miasto Nowogard

status: projekt konkursowy

Dom 'latający dywan'

współpraca: Kolorama / Anna Kobyłka

miejsce: Szczecin

data: 2013

klient: prywatny

status: projekt koncepcyjny / konkurs Z:A Award

Przedszkole modułowe

współpraca: Kolorama / Anna Kobyłka

miejsce: Poznań

data: 2013

klient: Touax / madeofboxes

status: projekt konkursowy

centrum handlowe Galeria Siedlce

miejsce: Siedlce

zakres: opracowanie części projektu wykonawczego (detali) dla pracowni Bulak Projekt / M.Bulak / współpraca: P.Próchenko

data: 2012 (projekt wykonawczy), 2014 (zakończenie budowy)

klient: P.B. Konstanty Strus

status: projekt zrealizowany                                                / źródło fot.:galeriasiedlce.pl

Grzebowisko dla zwierząt domowych

miejsce: Szczecin

data: 2012

klient: Miasto Szczecin

status: projekt konkursowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze

miejsce: Sokołów Podlaski

data: 2012

klient: prywatny

status: projekt koncepcyjny, projekt budowlany

współpraca z: P. Próchenko

Wnętrze klubu w piwnicy 13 muz

miejsce: Szczecin

data: 2012

klient: soso

status: projekt konkursowy

4 kwartały mieszkalno-usługowe z rynkiem na Podzamczu

miejsce: Szczecin

data: 2011-2012

klient: Status Invest

status: koncepcja wielobranżowa

współpraca: Tues Pracownia Architektury / D. Strzeszewski, K. Słomiany, M.Kędzia, M.Dumin, G.Ferber

Zagospodarowanie fragmentu alei Papieża JPII między placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego

miejsce: Szczecin

data: 2011

klient: Miasto Szczecin

status: projekt konkursowy / wyróżnienie

współpraca z: 2MA,  M. Małolepszy

uwagi: 'Praca (...) otrzymała wyróżnienie za interesującą propozycję wprowadzenia zabudowy kubaturowej do wnętrza promenady al. Papieża Jana Pawła II w sposób nie zakłócający otwartości tej przestrzeni oraz stworzenie atraktora zwiększającego intensywność jej wykorzystania. Podjęto ciekawą próbę łączenia "dwóch światów": harmonijnej i ustabilizowanej kompozycyjnie al. Papieża Jana Pawła II oraz zdominowanego przez chaos rejonu pl. Żołnierza Polskiego stosując dynamiczne formy, przejawiające się zarówno w rozrzeźbieniu brył budynków jaki i zagłębieniu bądź wypiętrzeniu powierzchni promenady.

Nie przekonuje zbyt dowolne traktowanie form architektury, które łącznie nie tworzą klimatu, a wręcz kakofonię różnych kodów estetycznych.

KontenerART - tymczasowe centrum kultury z kontenerów

miejsce: Poznań

data: 2010

klient: Kontenerart

status: projekt konkursowy

Budynek dla firmy Benetton - sklepy / biura / apartamenty / parking podz.

miejsce: Teheran, Iran

data: 2009

klient: Benetton

status: projekt konkursowy

współpraca z: A. Kotsaba

Śródmieście inaczej / projekt nadbudowy kwartałów śródmiejskich

miejsce: Szczecin

data: 2007

klient: Fundacja Animatica

status: projekt konkursowy

Dom typowy

miejsce: typowa działka pod budownictwo jednorodzinne

data: 2005

klient: Studio Atrium

status: projekt wyróżniony w konkursie ogólnopolskim na dom typowy

s.lab architektura tomasz sachanowicz

t: 601 430 414              @:   s.lab@op.pl

ul. Wielkopolska 37/9,  70-450 Szczecin

nip: 821 211 42 44            nr konta: 85 1020 4795 0000 9402 0281 9241

copyright by s.lab architektura tomasz sachanowicz 2017